Kärnebygd


Kärnebygd
är en by i det nordvästra hörnet av Gunnarps socken vid Tjärnesjöns och Kalvsjöns norra utlopp.
Titta också gärna närmare på dagens karta med hjälp av Infovisaren hos Falkenbergs kommun. En bra startpunkt är Ullared. Klicka mitt emellan Ullared och Ätran, gå sedan rakt norr ut till Tjärnesjön och därefter till Kalvsjön. Med informationsfunktionen kan sedan de enskilda fastighetsbeteckningarna hittas.
Ett annat alternativ är Länsstyrelsernas "Tittskåp". välj Halland, Falkenbergs kommun och gå sedan via Tjärnesjön mellan Ullared och Ätran.

Genom att besöka Lantmäteriet och titta på historiska kartor kan man konstatera att ...
- På Lantmäterikartan från 1720 används namnet Frällsehemmanet Kiärneböke.
- På Lantmätreikartan från 1767 används namnet Kiernebögd Nillsgård (senare Kärnebygd Nr 2).
- vid laga skiftet 1873
- På häradskartan (blad Fagered) används namnet Tjärnebygd.
- På Generalstabskartan (blad Sundhult) används namnet Kjernebygd.


Kärnebygd 1
1/4 mtl Sk, Per Svensgård (enl Ortnamnen i Halland och enl "Boende i Gunnarp 1688-1789" av Sverker Johansson)
Persgård (år 1729 enl Gunnarp, vår hembygd), Kärnebygd Lilla även kallad.

Kärnebygd 2
Hallands Landsbeskrivning 1729, Hamlstads Fögeri, p 397(orig),693(avskr):
2/3 mtl Sk Nillsgård "1/3 mtl brukas af Jöens Swens. Frambhuusen någorl behålldne, wthusen bristfällige. ...
1/3 mtl Håkan Erickson. Manhusen Behålldne. Wthusen till en dehl bristfällige...."
Ortnamnen i Halland på Släktforskarförbundets hemsida
Nils Olofsgård 3/8 mtl Sk (delvis omkastade uppgifter med Kärnebygd 3)
Ortnamnen i Halland på Släktforskarförbundets hemsida
Nils Olofsgård 3/8 mtl Sk (delvis omkastade uppgifter med Kärnebygd 3)
Nilsgård (år 1729 enl , jfr ovan). Gården namnges också med Storegården (enl Häradsekonomiska kartan, Lantmäteriet).

Kärnebygd 3
Tore Andersgård (delvis omkastade uppgifter i Ortnamnen i Halland), Toresgård(år 1729 enl Gunnarp, vår hembygd). Gården namnges också Hingården (enl Häradsekonomiska kartan, Lantmäteriet).

Kärnebygds kvarn och såg
Mjölnaren och sågmästern Karl Pettersson (1898-1980) berättar om sitt liv i Kärnebygd. Titta på bild- och ljudspelet! Klicka på bilden efter laddning för att starta spelet!

OBS bild- och ljudspelet, som tar ca 15 minuter, är stort (ca 33 Mb) så det kan ta en stund att ladda ner över nätet! Har du bara modemkoppling bör du nog undvika detta!

De brusrika kassettbandinspelningarna har bearbetats med brusreducering, varför talet kan upplevas som något "burkigt" med en viss metallisk klang i bakgrunden.


Kärnebygd 1:2, Sjövik

Kärnebygd 1:8, Kvarnlyckan

Kärnebygd 2:2, Storegården
Den befintliga manbyggnaden Kärnebygd 2:2 uppfördes 1845. När Laga skiftet ägde rum 1873 var detta hus i bättre skick än manhuset för Kärnebygd 1, vilket innebar att det senare skulle rivas och nytt manhus placeras på ny mark efter skiftet. Som framgår av skifteshandlinarna, kunde inte ägaren till Kärnebygd 1 klara ekonomin trots bidrag för husflytten varvid hela Kärnebygd 1 såldes på exekutiv auktion till ägaren av Kärnebygd 2, Anders Adreasson.

Manhuset har alltså varit bostad åt Anders Andreassons (1824-1893) familj, och hans son, Albin Anderssons (1869-1952) familj. Från 1931 har gården bebotts av olika arrendatorer och hyresgäster samt under de senare decennierna veckovis av sommargäster. Husets nedervåning hyrs idag ut till i huvudsak danska och tyska gäster.

Än i dag kan man ana hur man levde i manbyggnaden på Kärnebygd 2 i slutet på 1800-talet och i början på 1900-talet. På övervåningen finns idag fortfarande de inbygda sängarna bevarade tillsammans med handmålade väggdekorationer i ett av rummen. En kort videofilm (16,5 Mb, 1 min 35 sek utan ljud) visar hur det fortfarande ser ut. Under sängarna finns det utrymmen där man, enligt muntlig tradition, förvarade höns vintertid för att ge viss uppvärmning.


Kärnebygd 2:3, Nilsgård

Kärnebygd 3:1, Hingården

Kärnebygd 3:3, Packhuset

Kärnebygd 3:4, Fileslätt

Kärnebygd 1:7, Affärshuset

Kärnebygds Diversehandel

Kärnebygd 1:6 Kappadocien

Björn Johansson
Sidan påbörjad 6 nov. 2006
Senaste uppdatering 19 aug 2007